Vrijwilligers

Vrijwilligers, van jong tot oud, zijn onmisbaar bij het werk van SWN. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de planning, ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten en diensten. Een veelheid aan taken wordt door en met vrijwilligers uitgevoerd. Zij zijn actief bij alle doelgroepen, van jong tot oud.

Al deze vrijwilligers zorgen er elke dag weer voor dat vele activiteiten van Welzijn Nunspeet kunnen plaatsvinden. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het gezond en veerkrachtig blijven van de deelnemers, zichzelf en de samenleving. We zijn de vrijwilligers zeer dankbaar voor hun betrokkenheid, inzet en energie.

We blijven ons inzetten om passend vrijwilligerswerk te bieden, zowel voor mensen die al actief aan de samenleving deelnemen, als ook voor mensen die, om welke reden ook, nog niet mee kunnen doen en graag een bijdrage willen leveren. Dit vraagt van Welzijn Nunspeet begeleiding en ondersteuning op maat, voor de individuele vrijwilliger en voor de verbinding met andere vrijwilligers.

Stichting Welzijn Nunspeet is een organisatie die het welbevinden van zijn vrijwilligers, deelnemers, medewerkers en stagiaires belangrijk vindt. De organisatie moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen. Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Aanmelden

Vrijwilligersvacatures

Wil je meedoen? Bekijk de vactures hieronder en neem contact op ons op.

Wil je SWN graag helpen, maar zijn onderstaande activiteiten niets voor jou? Neem dan contact op met Ruth Treffers of Evelien van den Berg. Zij gaan graag met je in gesprek om te kijken of er een leuk taak bij SWN voor je is.

Straatcontactpersonen

} vanaf 10 min per week

Burenhulp zorgt ervoor dat bewoners in hun eigen straat met elkaar in contact komen. De buurt wordt gezelliger, doordat buren elkaar kennen en elkaar helpen met kleine hand- en spandiensten. Ook organiseren ze leuke activiteiten.

Een burencontactpersoon, ook wel straatcontactpersoon genoemd, zal buren actief gedag zeggen, een praatje maken, signalen opvangen en kwetsbare buren opzoeken. Daarnaast kan hij/zij ook contacten tussen andere buren leggen en versterken. De contactpersoon werkt samen met andere actieve buren in de straat.

Ben jij die goede buur die anderen actief groet? Die een praatje maakt hier en daar? Die weet wie waar woont? Of wil jij die goede buur worden? Wil jij je graag inzetten voor jouw straat en jouw buren of doe je dat al?

Neem dan contact op met Evelien (evelien@welzijnnunspeet.nl) of Ellen (ellen@welzijnnunspeet.nl).

Receptionist(e)

} vanaf 4 uur per week

Voor alle vragen rondom activiteiten en AMVO vervoer zitten er elke werkdag receptionisten in de Veluvine.

Wil je mee draaien in dat gezellige team? Geef je dan op bij 
Ruth Treffers (ruth@welzijnnunspeet.nl).

Twee algemeen bestuursleden

} 2 uur per maand

Vanwege verloop en verhuizing is SWN op zoek naar twee nieuwe leden voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de kaders vast waarbinnen het dagelijks bestuur en de directeur handelen en is het hoogste orgaan van de stichting. Het staat op zekere afstand en komt 2-4 keer per jaar bijeen, samen met het dagelijks bestuur en de directeur.

We zijn op zoek naar mensen die een netwerk in Nunspeet hebben binnen bestuur, zorg en/of welzijn en die hun kennis en expertise in willen zetten voor de stichting. Ook onze bestuursleden zijn vrijwilliger; er is geen vaste vergoeding, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Meer informatie

Fietsvrijwilliger

} 2 uur per week 

Fietsen is iets wat kinderen al vroeg leren. We beginnen met een loopfietsje en al snel komen er trappers bij. De zijwieltjes halen we eraf en we fietsen vrolijk met onze kinderen naar school. Nederland een echt fietsland.

Maar wat als je niet in een fietsland bent geboren en nieuw in Nunspeet woont. Er wonen in Nunspeet nieuwelingen die graag willen leren fietsen. Als je daar niet mee opgegroeid bent  gaat dat wat moeizamer en heb je daarbij een  vrijwilligers nodig.

Help u ze mee leren fietsen?
Woensdagmorgen 10:00 uur-10:45 uur 

Neem contact op

Maatje

} 2-4 uur per week

Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die helpen de samenleving leefbaar te houden voor iedereen. Het maatje is iemand die samen met de aanvrager activiteiten onderneemt. Het maatje heeft affiniteit met de activiteit die de aanvrager wenst. Hierdoor is er een gedeelde interesse. Het maatje komt regelmatig en bouwt daardoor een band op met de aanvrager. We vinden het belangrijk dat het contact zoveel mogelijk gelijkwaardig is.

Meer informatie

Vrijwillig begeleider ZON (participatie inloopgroep)

} vanaf 2-4 uur per week

ZON is voor volwassenen die veel thuis zitten en naar buiten willen. Die andere mensen willen ontmoeten om zo hun netwerk uit te breiden. Die om diverse redenen een afstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving hebben. Die nieuwe vaardigheden willen oefenen en daar ondersteuning bij nodig hebben. Maar bovenal is ZON een gezellige en fijne plek waar mensen samen kunnen komen. Gewoon zoals ze zijn.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die bij de inloop wil aansluiten. Als vrijwillig begeleider is het belangrijk dat je betrokken bent bij de doelgroep en de mensen zich welkom laat voelen. Je bent oprecht geïnteresseerd en kan daar waar nodig een luisterend oor bieden. Je bent iemand die creatief is en het leuk vind om originele activiteiten te bedenken. Het zou leuk zijn om samen met de doelgroep te gaan zoeken naar passende creatieve activiteiten. De voorbereiding van deze activiteiten is dan ook een onderdeel van de taak.

Lijkt het je leuk om één en/of meerdere dagdelen te komen helpen of wil je meer informatie? Neem contact op met Bert de Jonge (bert@welzijnnunspeet.nl) of Jorine Littel (jorine@welzijnnunspeet.nl) of bel naar (0341) 25 20 20

AMVO chauffeur

} vanaf 4 uur per week

We zoeken chauffeurs die een of meer dagdelen per week de AMVO bussen rondrijden in de gemeente Nunspeet. Rijbewijs en goede rijvaardigheid is vereist. Goede communicatie met ouderen en hulpbehoefende ook. Kennis van Nunspeetse straten en wegen is een pre. Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk.

Neem contact op voor meer informatie met Maaike Doppenberg (maaike@welzijnnunspeet.nl).

Vertrouwens­contactpersoon & klachten

SWN is een organisatie die het welbevinden van zijn vrijwilligers, deelnemers, medewerkers en stagiaires belangrijk vindt. De organisatie moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen. Is er een klacht of probleem, dan horen wij dit graag om zo een passende oplossing te zoeken.

De vertrouwens­contactpersoon is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met ongewenst gedrag. Ook kunt u er terecht met vragen of kwesties die gevoelig liggen. De vertrouwens­contactpersoon verzorgd de eerste opvang, bied een luisterend oor, neemt meldingen aan, informeert betrokkene over mogelijke vervolgstappen en heeft een adviesrol richting de stichting.