Vrijwilligers

Vrijwilligers, van jong tot oud, zijn onmisbaar bij het werk van SWN. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de planning, ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten en diensten. Een veelheid aan taken wordt door en met vrijwilligers uitgevoerd. Zij zijn actief bij alle doelgroepen, van jong tot oud.

Al deze vrijwilligers zorgen er elke dag weer voor dat vele activiteiten van Welzijn Nunspeet kunnen plaatsvinden. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het gezond en veerkrachtig blijven van de deelnemers, zichzelf en de samenleving. We zijn de vrijwilligers zeer dankbaar voor hun betrokkenheid, inzet en energie.

We blijven ons inzetten om passend vrijwilligerswerk te bieden, zowel voor mensen die al actief aan de samenleving deelnemen, als ook voor mensen die, om welke reden ook, nog niet mee kunnen doen en graag een bijdrage willen leveren. Dit vraagt van Welzijn Nunspeet begeleiding en ondersteuning op maat, voor de individuele vrijwilliger en voor de verbinding met andere vrijwilligers.

Stichting Welzijn Nunspeet is een organisatie die het welbevinden van zijn vrijwilligers, deelnemers, medewerkers en stagiaires belangrijk vindt. De organisatie moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen. Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Aanmelden

Vrijwilligersvacatures

Wil je meedoen? Bekijk de vactures hieronder en neem contact op ons op.

Wil je SWN graag helpen, maar zijn onderstaande activiteiten niets voor jou? Neem dan contact op met Evelien van den Berg. Zij gaan graag met je in gesprek om te kijken of er een passende taak bij SWN voor je is.

Nieuwe bestuursleden gezocht

} vanaf 8 uur per jaar

Stichting Welzijn Nunspeet wil waardevol verbindend aanwezig zijn is de Nunspeetse gemeente. We zien het als onze maatschappelijke taak om ons in te zetten voor iedereen, op basis van respect voor ieders bijdrage en achtergrond. Voor ons is dat de inclusieve samenleving. Zo werken we aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers, sociale verbinding (het meedoen en meetellen) en de ontwikkeling van de vaardigheden en netwerken die daarvoor nodig zijn. Hierbij hebben wij in het bijzonder oog voor de doelgroepen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben, zoals de jeugd, ouderen, statushouders, mensen met een uitkering, een beperking of achterstand op de arbeidsmarkt. Dit doen we met een team van 14 sociaal werkers, 7 stagiairs en meer dan 200 vrijwilligers.

Vanwege het afscheid van enkele lang zittende bestuursleden SWN zijn we op zoek naar twee nieuwe leden voor het algemeen bestuur en iemand voor het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur stelt de kaders vast waarbinnen het dagelijks bestuur (bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris) en de directeur handelen en is het hoogste orgaan van de stichting. Het staat op zekere afstand en komt tenminste 2 keer per jaar bijeen, samen met het dagelijks bestuur en de directeur. Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks met de directeur over alle beleidsbeslissingen en begrotingsvraagstukken.

We zijn op zoek naar mensen die een netwerk in Nunspeet hebben binnen bestuur, zorg en/of welzijn en die hun kennis en expertise in willen zetten voor de stichting. Ook onze bestuursleden zijn vrijwilliger; er is geen vaste vergoeding, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Geïnteresseerden kunnen zich met korte motivatie of toelichting melden via het email-adres directie@welzijnnunspeet.nl. Er zal een sollicitatiegesprek volgen met de kandidaten die we graag beter willen leren kennen. Het doel is om dat voor 1 januari 2024 af te ronden. Voor vragen over deze advertentie kunt u contact opnemen met Michiel Westerhoff via de receptie van SWN: 0341 252020.

Vrijwilligers voor nieuwkomers

} vanaf 2 uur per week

Wie zijn die nieuwkomers?
Mensen van buitenlandse komaf die graag willen participeren in de Nunspeetse samenleving. De taal leren en meedoen met de activiteiten.

We organiseren diverse activiteiten
Op dinsdagmorgen van 9:30 uur tot 11:30 uur is er het naaiatelier en op woensdagmorgen van 10:00 uur tot 11:00 uur leren we nieuwkomers fietsen. Het wordt georganiseerd in de Veluvine. De nieuwkomers zijn enthousiast over deze activiteit en willen graag fietsen leren en creatief bezig zijn. Waarbij ze de Nederlandse taal goed leren.

Op zoek naar vrijwilligers 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons helpen in het naaiatelier en met fietsen leren. Helpt u mee om nieuwkomers te laten participeren?

Neem dan contact op met Evelien (evelien@welzijnnunspeet.nl)

Kookvrijwilliger Samen aan Tafel

} 6 uur per maand

Voor Samen aan tafel zoeken we een kookvrijwilliger die het leuk vindt om samen met de deelnemers van de Zon-groep een drie-gangen menu klaar te maken. De afkorting ‘ZON’ staat voor ‘Zicht Op Nieuwe mogelijkheden’. ZON is een open inloop voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of de samenleving.
Het drie-gangen menu wordt klaargemaakt voor ouderen die met elkaar komen eten. Elkaar ontmoeten staat hierin centraal. Daarnaast helpen scholieren met het serveren op de avond. Zo hebben we een mooie ontmoeting tussen jong en oud.
Als vrijwilliger begeleid je de deelnemers van de Zon bij het klaarmaken van het eten. De een heeft hierin wat meer hulp nodig dan de ander. Naderhand bent u van harte uitgenodigd om lekker mee te eten.

Wanneer: Iedere 1ste dinsdag van de maand, behalve juli, augustus en januari.
Tijd: 14:00-17:00 uur
Locatie: F. A. Molijnlaan 186 (Veluvine)

Neem contact op voor meer intformatie:Maaike Doppenberg maaike@welzijnnunspeet.nl

Meer informatie

Nieuwe mogelijkheden voor vrijwilligers

} 2 uur per week 

Denk in mogelijkheden. Bij SWN zijn er veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Wilt u groepsvrijwilligers worden of liever één op één contact. Er is altijd wel iets te doen binnen SWN. Dus bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en wilt u eens kennis komen maken? We gaan graag met u in gesprek. Waar bent u goed in, wat zijn de u mogelijkheden?

Neem contact op

Maatje

} 2-4 uur per week

Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die helpen de samenleving leefbaar te houden voor iedereen. Het maatje is iemand die samen met de aanvrager activiteiten onderneemt. Het maatje heeft affiniteit met de activiteit die de aanvrager wenst. Hierdoor is er een gedeelde interesse. Het maatje komt regelmatig en bouwt daardoor een band op met de aanvrager. We vinden het belangrijk dat het contact zoveel mogelijk gelijkwaardig is.

Meer informatie

Vrijwillig begeleider ZON (participatie inloopgroep)

} vanaf 2-4 uur per week

ZON is voor volwassenen die veel thuis zitten en naar buiten willen. Die andere mensen willen ontmoeten om zo hun netwerk uit te breiden. Die om diverse redenen een afstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving hebben. Die nieuwe vaardigheden willen oefenen en daar ondersteuning bij nodig hebben. Maar bovenal is ZON een gezellige en fijne plek waar mensen samen kunnen komen. Gewoon zoals ze zijn.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die bij de inloop wil aansluiten. Als vrijwillig begeleider is het belangrijk dat je betrokken bent bij de doelgroep en de mensen zich welkom laat voelen. Je bent oprecht geïnteresseerd en kan daar waar nodig een luisterend oor bieden. Je bent iemand die creatief is en het leuk vind om originele activiteiten te bedenken. Het zou leuk zijn om samen met de doelgroep te gaan zoeken naar passende creatieve activiteiten. De voorbereiding van deze activiteiten is dan ook een onderdeel van de taak.

Lijkt het je leuk om één en/of meerdere dagdelen te komen helpen of wil je meer informatie? Neem contact op met Maaike de Doppenberg (maaike@welzijnnunspeet.nl) of Jorine Littel (jorine@welzijnnunspeet.nl) of bel naar (0341) 25 20 20

AMVO chauffeur

} vanaf 4 uur per week

We zoeken chauffeurs die een of meer dagdelen per week de AMVO bussen rondrijden in de gemeente Nunspeet. Rijbewijs en goede rijvaardigheid is vereist. Goede communicatie met ouderen en hulpbehoefende ook. Kennis van Nunspeetse straten en wegen is een pre. Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk.

Neem contact op voor meer informatie met Maaike Doppenberg (maaike@welzijnnunspeet.nl).

Digitaalvaardige vrijwilliger

Wat zoeken wij:
Mensen met kennis van computers.
We willen een spreekuur organiseren in samenwerking met de Bibliotheek en het Venster. Een spreekuur waarbij mensen vragen kunnen stellen over hun computer. Daadwerkelijke dag in nog niet bekend maar u mag uw mogelijkheden kenbaar maken.
Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe ruim ik mijn computer op?
  • Hoe maak ik mapjes?
  • allerhande vragen komen ten tafel.

Neem contact op voor meer informatie met  van Bruggen (evelien@welzijnnunspeet.nl).

Vertrouwens­contactpersoon & klachten

SWN is een organisatie die het welbevinden van zijn vrijwilligers, deelnemers, medewerkers en stagiaires belangrijk vindt. De organisatie moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen. Is er een klacht of probleem, dan horen wij dit graag om zo een passende oplossing te zoeken.

De vertrouwens­contactpersoon is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met ongewenst gedrag. Ook kunt u er terecht met vragen of kwesties die gevoelig liggen. De vertrouwens­contactpersoon verzorgd de eerste opvang, bied een luisterend oor, neemt meldingen aan, informeert betrokkene over mogelijke vervolgstappen en heeft een adviesrol richting de stichting.