Individuele begeleiding

Het jongerenwerk is een unieke schakel tussen de leefwereld van jongeren en hulp en zorg voor jongeren. De jongerenwerker werkt met de jongere samen vanuit een vertrouwensrelatie. Er wordt eerst in beeld gebracht wat er speelt, om vervolgens samen een plan van aanpak te maken.

Wat is de eventuele vraag achter de vraag? Hoe bereiken we de gestelde doelen? Welke personen of organisaties kunnen ons verder helpen? De begeleiding is altijd op maat, passend bij de betreffende jongere. Jongeren kunnen naar ons doorverwezen worden vanuit het CJG, school of de WMO, maar er is geen beschikking nodig en jongeren mogen ook rechtstreeks contact opnemen met een van de jongerenwerkers.

Contactpersoon

Jacquelien Hulst

Jacquelien Hulst

jeugd- en jongerenwerker