Meidenwerk (12-18)

Het meidenwerk is bedoeld voor meiden in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. De groep bestaat uit maximaal zes meiden. Er is bewust gekozen voor een kleine groep, om een veilige sfeer te creëren. Ook het ‘groepsgeheim’ biedt extra bescherming.

Een bijeenkomst van het meidenwerk duurt 2 uur. De tijden, dagen en frequentie worden in overleg met de meiden vastgesteld. Een traject loopt veelal het gehele schooljaar door. Binnen de meidenwerkbijeenkomsten zal het accent op het groepsgesprek liggen. Deze gesprekken voeren we over het algemeen aan de hand van een praatpapier, een spel of een creatieve activiteit. Naast het basisprogramma is er veel ruimte voor de persoonlijke doelen en wensen van de meiden. Zo kunnen binnen de meidenwerkbijeenkomsten de meest uiteenlopende thema’s behandeld worden. Hierbij valt onder andere te denken aan; vriendschap, de thuissituatie, uiterlijk, eigenwaarde en zelfbeeld. De eigen bijdrage is € 1 per keer.

Contactpersoon

Jacquelien Hulst

Jacquelien Hulst

jeugd- en jongerenwerker