Voor ouderen

Aan ouderen bieden we praktische hulp en individuele ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, mobiliteit, financiën en een zinvolle dagbesteding Daarnaast worden activiteiten aangeboden op het gebied van beweging, cultuur, ontmoeting, recreatie, educatie en creativiteit. Het doel is dat ouderen mee kunnen doen, in verbinding met anderen. Mobiliteit, bewegen en sociale verbinding zijn daarvoor van groot belang. Ook werken we door middel van preventieve huisbezoeken en individuele begeleiding aan het vroeg-signaleren en doorverwijzen, zodat andere hulp zo snel en licht als mogelijk kan worden benut.

Locaties

Veluvine

F.A. Molijnlaan 186
Nunspeet

WOC Binnenhof

Colijnstraat 78
Nunspeet

WOC Veluwse Heuvel

Veluwse Heuvel 1
Nunspeet

Sportzaal Piersonstraat

Piersonstraat 48
Nunspeet

Parkeerplaats De Waschkolk

Eperweg
Nunspeet

Ontmoetingsruimte

Winckelweg 23
Nunspeet

De Rank

Prins Bernhardstraat 2
Nunspeet

Ouderen­werkers

Ruth Treffers

Ruth Treffers

Sociaal cultureel werker

Ik ben Ruth Treffers en sinds 2020 werkzaam bij SWN. Ik ben o.a. verantwoordelijk voor de vrijwilligers en activiteiten binnen de stichting. Een leuke en veelzijdige functie. Ik vind het vooral leuk dat ik aanspreekpunt mag zijn voor vrijwilligers en deelnemers van verschillende activiteiten, mensen aan mag sturen en een ondersteunende rol heb. Daarnaast hou ik me bezig met een aantal projecten (sport, leefstijl, interculturele activiteiten) waar ontmoeting, gezondheid en welzijn centraal staan. Ik hoop dat ik in de toekomst nog meer mensen en culturen met elkaar kan verbinden d.m.v. mooie samenwerkingen en activiteiten.
Evelien van den Berg

Evelien van den Berg

Sociaal cultureel werker

ma / di / wo / do (wisselend)

evelien@welzijnnunspeet.nl
0341 25 20 20

Per 1 januari 2022 ben ik werkzaam bij Stichting Welzijn Nunspeet. Na mijn inwerkperiode ben ik onder andere het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers voor bijvoorbeeld een project als ‘burenhulp’. Er zijn genoeg mogelijkheden om actief bezig te zijn of om elkaar te ontmoeten. Want meedoen werkt om betrokken te blijven op je omgeving. Met samenwerking leer je andere mensen kennen, maar ook jezelf en je bereikt samen meer dan alleen. Mensen ontmoeten vind ik ontzettend waardevol.

Judith Lutgerink

Judith Lutgerink

Welzijn volwassenen & ouderen

Sinds 1999 ben ik werkzaam bij het welzijnswerk in Nunspeet. Ik begon als ouderenwerker en ouderenadviseur. Een deel van mijn werkzaamheden bestaat uit ondersteuning en begeleiding vanuit het NOAT (het ondersteunings- en advies team van Welzijn Nunspeet) voor de groep volwassenen en ouderen. Daarnaast coördineer ik de hulpdienst, en hou me bezig met activiteiten rondom dementie. Ook ben ik sinds enige jaren Grip en Glans docent. Het is elke dag weer fijn om mee te denken over het welbevinden van mensen en te zien waartoe mensen in staat zijn.

Femmy van Schetsen

Femmy van Schetsen

Welzijn volwassenen & ouderen

Sinds september 2009 ben ik werkzaam bij Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet wat nu Stichting Welzijn Nunspeet is. Hier werk ik met veel plezier als Ouderenadviseur/ Welzijnsadviseur. In eerste instantie richtte ik mij op de senioren in de gemeente Nunspeet. De doelgroep is nu breder geworden en zie ik ook de volwassen doelgroep. Mijn taken zijn Welzijnsbezoeken, aandacht functionaris huiselijk geweld en ik heb veel clientcontacten waarbij ik mensen ondersteun op velerlei gebied.
Voor mij is dit het mooiste werk wat er is. Ik ben altijd met mensen bezig en kan vaak wat doen voor een ander. Dit geeft mij veel voldoening en ik kan van anderen altijd blijven leren.