Geven

Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) is al geruime tijd actief in onze gemeente voor de sociale ondersteuning van ouderen, jongeren en kwetsbaren. Onze maatschappij wordt complexer, niet alleen voor de ouderen, vanwege bijvoorbeeld de digitalisering, maar ook voor de jongeren. Relaties staan onder druk, psychische klachten en eenzaamheid nemen toe. SWN wil er voor deze mensen zijn en door ontmoeting, verbinding, activiteiten en evenementen samen werken aan het welzijn van Nunspeet.

Naast de bekostiging van veel basistaken door de gemeente, is er geregeld behoefte aan aanvullende financiële ondersteuning. Daarmee kunnen we meer mensen mee laten doen en meer projecten van de grond tillen en zo samen met meer vrijwilligers een grotere impact maken voor de inwoners van Nunspeet.

Wilt u bijdragen aan die missie en het belangrijke werk van SWN ondersteunen? Dat kan via het digitale formulier of door overboeking NL06 RABO 0347 5176 76 t.n.v. St. Welzijn Nunspeet

Wilt u meer weten over wat wij doen, waar we uw gift aan willen besteden of wie we zijn, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

We zijn u zeer dankbaar voor uw steun.

Legaat of erfstelling

U kunt Stichting Welzijn Nunspeet op nemen in uw testament. Dit kan door middel van een legaat of een erfstelling. Het is mogelijk daar een specifiek doel bij te benoemen, waar u wilt dat we het geld aan besteden.

Een legaat is een vooraf bepaald bedrag of object van waarde. Een erfstelling bepaalt dat u Stichting Welzijn Nunspeet, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Dit kan alleen door tussenkomst van een notaris. Omdat Stichting Welzijn Nunspeet een ANBI is, zijn er ook fiscale voordelen bij het geven of nalaten aan SWN.

Neem contact met ons op als u hier meer over wilt weten.

Neem contact op