Samenwerken met SWN

Welzijnswerk is per definitie iets wat je niet alleen doet. Het samen optrekken met andere welzijns-partners is niet meer dan logisch. 

Ook in 2022 werkten we vanuit het brede welzijnsplan samen met andere welzijnsorganisaties aan de drie resultaatgebieden. Vooral met Het Venster hebben we veel opgetrokken, bijvoorbeeld rondom het Maatjesproject, Welzijn op Recept, Dag!en!Doen!, Vervoer, Welzijnsbezoeken, NPO, jeugdactiviteiten en het opstarten van Better2gether. Ook met de WOC’s in Nunspeet en Elspeet, met Straathoekwerk en met het onderwijs (PO en VO) werkten we samen. Er was ook contact en afstemming met organisaties als Radix, politie, Bibliotheek, Cultuurkust, Present, huisartsen, Mantelzorgcentrum Nunspeet en vluchtelingenwerk.

Ook met burgerinitiatieven en zelfstandige verenigingen werken we graag samen. Heb jij ook een goed idee of een vraag rondom samenwerking, neem contact met ons! We praten graag met je door over wat we voor elkaar en de Nunspeetse samenleving kunnen betekenen.

Onze partners