Samenwerken met SWN

Welzijnswerk is per definitie iets wat je niet alleen doet. Het samen optrekken met andere welzijns-partners is niet meer dan logisch. Maar ook met onderwijs (PO en VO), huisartsen (Welzijn op Recept), veiligheid (politie, straathoekwerk, boa’s, veilig thuis), zorg (GGD, CJG, jeugdzorg, ouderenzorg), cultuur (Veluvine, Cultuurkust, bibliotheek) en natuurlijk de gemeente zelf.

Ook met burgerinitiatieven en zelfstandige verenigingen werken we graag samen. Heb jij ook een goed idee of een vraag rondom samenwerking, neem contact met ons! We praten graag met je door over wat we voor elkaar en de Nunspeetse samenleving kunnen betekenen.