Over Stichting Welzijn Nunspeet

Stichting Welzijn Nunspeet is dé brede welzijnsorganisatie van Nunspeet. Wij werken aan de grote thema’s van welzijnswerk, namelijk de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers, sociale verbinding (het meedoen en meetellen) en de ontwikkeling van het gedrag, de vaardigheden en netwerken die daarvoor nodig zijn. Hierbij hebben wij in het bijzonder oog voor de inclusie van doelgroepen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben, zoals de jeugd, ouderen, statushouders, mensen met een uitkering, een beperking of achterstand op de arbeidsmarkt.

Stichting Welzijn Nunspeet

Meedoen werkt!

Meedoen is heel belangrijk voor onze doelgroepen

Meedoen is heel belangrijk voor onze doelgroepen, niet alleen voor gevoel van eigenwaarde, maar ook voor fysieke gezondheid en sociale verbinding.

We doen het samen

We bestaan door vrijwilligers, medewerkers en bestuur

Als medewerkers en bestuursleden werken we intensief samen met alle vrijwilligers om de welzijn van de gemeente Nunspeet te bevorderen.

Dit is het plan

Hoe pakken we het aan dit jaar en de komende jaren aan

Vanuit wat we dromen en in geloven hebben we een jaarplan en leggen we verslag van het afgelopen jaar. Zo kunnen we zien dat meedoen werkt.