Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie betekent het actief betrekken van kinderen en jongeren bij beslissingen over het vormgeven van de samenleving, gemeentelijk, provinciaal of landelijk beleid of welke instelling dan ook. Het impliceert het serieus nemen van kinderen en jongeren.

Daarbij zijn verschillende vormen te onderscheiden, die elkaar kunnen aanvullen: structureel, projectmatig, beleidsmatig en uitvoerend. Ook de maatschappelijke stage (MaS) is onderdeel van jeugdparticipatie.

Contactpersoon

Ellen Treurniet

Ellen Treurniet

sociaal werker / burenhulp