Girls Talk (14-21)

Girls Talk (14-21)

Girls Talk (14-21) Girls Talk is een programma dat ontwikkeld is voor meiden in de leeftijd van 14 tot en met 21 jaar. In totaal vinden er tien bijeenkomsten plaats. Het helpt meiden bewust worden van hun wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit. Dit is...
Samenwerking Nuborgh Veluvine

Samenwerking Nuborgh Veluvine

Samenwerking Nuborgh Veluvine Het NCV is voor ons als jongerenwerk een prachtige vindplaats voor onze jongeren. We onderhouden dan ook een nauwe samenwerking. In de eerste klas verzorgen we samen met het Straathoekwerk de weerbaarheidstrainingen, maar bieden we ook de...