Samenwerking Nuborgh Veluvine

Samenwerking Nuborgh Veluvine

Samenwerking Nuborgh Veluvine Het NCV is voor ons als jongerenwerk een prachtige vindplaats voor onze jongeren. We onderhouden dan ook een nauwe samenwerking. In de eerste klas verzorgen we samen met het Straathoekwerk de weerbaarheidstrainingen, maar bieden we ook de...