Financieel Trefpunt Nunspeet

Financieel Trefpunt Nunspeet

Bij het ‘financieel trefpunt Nunspeet kunt u terecht met al uw financiële vragen. Denk hierbij aan vragen over bijvoorbeeld het het aanvragen van toeslagen; het invullen van formulieren; schulden; kwijtschelding van belastingen, schulden e.d.