Naar Essenburgh met de Gedachtengang

Naar Essenburgh met de Gedachtengang

Naast ontmoeting bij de Gedachtengang dragen de onderlinge gesprekken ook bij aan de zingeving van het bestaan. De leden putten niet alleen uit hun ervaring, maar zij gaan per bijeenkomst op onderzoek uit naar de gekozen onderwerpen. Ook worden er gastsprekers van...
Gespreksgroep Gedachtengang

Gespreksgroep Gedachtengang

Tweewekelijks op vrijdagmiddag komen mensen bij elkaar om van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. In een groep van ongeveer tien personen onder leiding van gespreksleider Alphons Devilee. Samen worden de onderwerpen gekozen en met een kleine...