Burenhulp

Burenhulp is nieuw en een aanvulling op het huidige zorg- en welzijnsaanbod in Nunspeet. Het mooie van Burenhulp is dat het dichtbij huis is. Het is simpel, iedereen kan meedoen en het heeft een groot resultaat. Burenhulp maakt het verschil tussen eenzaam zijn en erbij horen.

Iedereen woont in een straat. En iedereen zou dus in beeld moeten kunnen zijn bij buren. Burenhulp zorgt ervoor dat bewoners in hun eigen straat met elkaar in contact komen. De buurt wordt gezelliger. Buren kennen elkaar en helpen elkaar met kleine hand- en spandiensten. Bewoners hebben persoonlijk contact en zijn minder eenzaam. Een burencontactpersoon kan waar nodig kwetsbare mensen de weg wijzen naar zorg- en welzijnsorganisaties.

Het burenhulp project wil bestaande netwerken versterken en nieuwe netwerken helpen opzetten door middel van actieve burgers in elke straat en wijk, die als contactpersoon voor hun straat fungeren.

Een burencontactpersoon, ook wel straatcontactpersoon genoemd, zal buren actief gedag zeggen, een praatje maken, signalen opvangen en kwetsbare buren opzoeken. Daarnaast kan hij/zij ook contacten tussen andere buren leggen en versterken. De contactpersoon werkt samen met andere actieve vrijwilligers in de straat.

Wil jij je graag inzetten voor jouw straat en jouw buren? Neem dan contact op.

Contactpersoon

Evelien van den Berg

Evelien van den Berg

sociaal cultureel werker

Activiteiten