Klachten of problemen?

SWN is een organisatie die het welbevinden van zijn vrijwilligers, deelnemers, medewerkers en stagiaires belangrijk vindt. De organisatie moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen. Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Is er een klacht of probleem, dan horen wij dit graag om zo een passende oplossing te zoeken.

Als u klachten heeft over (of een geschil heeft met) (mede)-vrijwilligers, beroepskrachten en/of stagiaires, wordt van u verwacht dat u deze klachten in eerste instantie met de betrokkene(n) bespreekt.

Indien deze klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kan u de klacht bespreken met de beroepskracht. In laatste instantie kan men de klacht bespreken met de directeur.

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenst gedrag is elke vorm van gedrag dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of door de omgeving als onacceptabel wordt beschouwd (non-verbaal, verbaal, fysiek of digitaal). U kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie en/of misbruik, discriminatie, agressie en geweld, pesten en uitsluiting of ander norm overschrijdend gedrag zoals diefstal, vandalisme, fraude e.d.

Dit soort gedrag wordt niet getolereerd bij de SWN. Helaas kan het toch voorkomen dat dit plaats vind. Daarvoor heeft de SWN een vertrouwenscontactpersoon aangewezen.

De vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met ongewenst gedrag. Ook kunt u er terecht met vragen of kwesties die gevoelig liggen. De vertrouwenscontactpersoon verzorgd de eerste opvang, bied een luisterend oor, neemt meldingen aan, informeert betrokkene over mogelijke vervolgstappen en heeft een adviesrol richting de stichting.

De vertrouwenscontactpersoon binnen de organisatie is Jorine Littel. Voor vragen die u liever niet binnen SWN wilt stellen kunt u zich ook tot onze externe vertrouwenspersoon wenden. Dat is Rinet Brinks, medewerker van ZorgDat Harderwijk.

Contactpersoon

Jorine Littel

Jorine Littel

vertrouwenscontactpersoon

Rinet Brinks

Rinet Brinks

vertrouwenspersoon