Vier gratis workshops voor vrijwilligers en coördinatoren

2 oktober 2023 | Nieuws

Servicepunt vrijwilligers organiseert een ‘workshopcarrousel’. In een maand tijd worden er vier verschillende workshops aangeboden in de ontmoetingszaal in de Veluvine. De avondworkshops zijn van 19:30 – 21:30 en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Ze zijn gratis en zijn onder andere bedoeld voor vrijwilligers en coördinatoren die zich tomeloos inzetten voor de Nunspeetse gemeenschap. Aanmelden kan door een mail te sturen met daarin je naam en je workshopvoorkeur naar danique@welzijnnunspeet.nl

  • Dinsdag 3 oktober: themaworkshop ‘eenzaamheid’. (geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen)
  • Maandag 9 oktober: Grenzen in het vrijwilligerswerk
  • Dinsdag 24 oktober: Bijeenkomst voor coördinatoren vrijwilligerswerk
  • Maandag 30 oktober: Cultuur sensitief werken (dit wordt gegeven door GGD Noord- en Oost-Gelderland)

9 oktober: Grenzen in het vrijwilligerswerk

Grenzen aangeven is niet lastig wanneer je precies weet wat de grenzen zijn. Als je de letterlijke grens oversteekt naar een buurland en je passeert daarbij een kenmerk (paal/ bord etc.) weet je dat je een grens overgaat. Maar als je in een bos loopt, zonder markering, passeer je een grens zonder dat je er erg in hebt. Ook in het vrijwilligerswerk zijn grenzen niet zo duidelijk. Vaak ben je een grens al voorbij zonder dat je het doorhebt.

Door ontwikkelingen in Zorg en Welzijn en de vergrijzing is de hoop dat vrijwilligers veel taken en verantwoordelijkheden kunnen overnemen. Grenzen en mogelijkheden moet hierin opnieuw worden vastgesteld. Een vrijwilliger kan zich overvraagd voelen. Er komen te veel vragen, beslissingen op haar/zijn schouders te liggen, vrijwilligerswerk vraagt meer tijd en meer ‘inzet’. Misschien wel meer dan de vrijwilliger zou willen. Soms vragen de hulpvragers meer van de vrijwilliger dan afgesproken. Hoe kun je als vrijwilliger daarmee omgaan?

In deze workshop willen we kijken welke grenzen er zijn voor een vrijwilliger. Wat kun/mag/wil je wel/niet in het vrijwilligerswerk? Welke grenzen zijn er en hoe kun je je grenzen herkennen? Hoe kun je omgaan met je grenzen? Dat leer je tijdens deze workshop.


24 oktober: Psychische kwetsbaarheid (voor coördinatoren)

In het vrijwilligerswerk zijn soms mensen met een psychische kwetsbaarheid werkzaam. Hoe kunnen we daar het beste (voor alle partijen) mee omgaan? Om te beginnen ons belangrijkste uitgangspunt: ‘Dé psychiatrische cliënt’ bestaat niet…… Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen geschiedenis en eigen problemen, die hem/haar in meer of mindere mate belemmeren in het dagelijks functioneren. Wel kunnen wij in grote lijnen aangeven, wat een ziektebeeld inhoudt.

Wanneer iemand psychisch ziek wordt, is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord. De weegschaal is als het ware ‘doorgeslagen’. Wanneer een mens meer te verstouwen krijgt dan hij aankan, wordt hij psychisch en/of lichamelijk ziek. Wat kunnen oorzaken van psychiatrische problematiek zijn; wat zijn risicofactoren en wat zijn beschermende factoren? Wat zijn de meest voorkomende ziektebeelden? En hoe kunnen we binnen het vrijwilligerswerk omgaan met mensen met een psychiatrisch kwetsbaarheid?

We willen u vragen om vragen uit de praktijk in te brengen, zodat we samen kunnen onderzoeken wat (voor alle partijen) werkt en wat niet.


30 oktober: Cultuursensitief werken

Doel: deelnemers hebben meer zicht op culturele achtergronden van statushouders en leren effectiever om te gaan met culturele verschillen. Doelgroep: professionals die werken met statushouders, bijvoorbeeld taalmaatjes, werkconsulenten en leden van sociale wijkteams. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Informatie over collectivistische en individualistische culturen
  • De betekenis van het pendelen tussen culturen
  • De invloed van de eigen normen en waarden van de hulpverlener
  • Interculturele communicatie
  • Uitwisselen van ervaringen en bespreken van casuïstiek

3 oktober: Eenzaamheid (in de week van de eenzaamheid) (geannuleerd)

In deze bijeenkomst willen we ingaan op: Wat verstaan we onder eenzaamheid? Welke mensen noemen zichzelf eenzaam of noemen wij eenzaam? Wat kan iemand zelf doen om het gevoel van eenzaamheid te verminderen en hoe kunt u hierbij helpen? Eenzaamheid is een complex probleem. Eenzaamheid verschilt van mens tot mens en dat ook geldt voor de oplossingen. In een bijeenkomst van anderhalf tot twee uur willen we op deze vragen ingaan en u meer inzicht en handvatten geven hoe hiermee om te gaan.

Gerelateerde nieuwsberichten

(Foto)verslag opening elektrische AMVO-bussen

(Foto)verslag opening elektrische AMVO-bussen

Stichting Welzijn Nunspeet staat voor 'waardevol verbinden'. Dat doen we vandaag heel letterlijk; we verbinden de bussen van ouderenvervoer met het elektrisch netwerk. Een verbinding die heel waardevol is voor het klimaat. Wat nog een mooie bijkomstigheid is, is dat...

Waar gaan jouw stekels van overeind staan?

Waar gaan jouw stekels van overeind staan?

Van 20 t/m 26 november was de 'week tegen kindermishandeling'. Tijdens deze week hebben meerdere organisaties, die betrokken zijn bij de jeugdigen en jongeren in Nunspeet, actiegevoerd en deelden een stekelige plant uit in Nunspeet.   Deze actie was er om meer...

Fotoverslag jongerenbezoek aan Bakker Piet in Elspeet

Fotoverslag jongerenbezoek aan Bakker Piet in Elspeet

Woensdag 22 november zijn de jongerenwerkers op bezoek geweest bij Bakker Piet in Elspeet. Hier hebben de jeugdigen zelf broodjes mogen ontwerpen, versieren en bakken. Terwijl de broodjes aan het bakken waren, kregen we allemaal een rondleiding door de bakker. Het was...