Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie Jeugdparticipatie betekent het actief betrekken van kinderen en jongeren bij beslissingen over het vormgeven van de samenleving, gemeentelijk, provinciaal of landelijk beleid of welke instelling dan ook. Het impliceert het serieus nemen van kinderen...