Word vriend van de SWN

Iedereen die het werk van stichting Welzijn Nunspeet een warm hart toedraagt, kan vriend van de SWN worden. Door advies, netwerk of giften/legaten ter beschikking te stellen aan de SWN, ondersteunt de stichting vrienden van de SWN, deze organisatie.

Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) werkt aan de sociale ondersteuning van ouderen, jongeren en kwetsbaren. Onze maatschappij wordt complexer, niet alleen voor de ouderen, vanwege bijvoorbeeld de digitalisering, maar ook voor de jongeren. Relaties staan onder druk, psychische klachten en eenzaamheid nemen toe. SWN wil er voor deze mensen zijn en door ontmoeting, verbinding, activiteiten en evenementen samen werken aan het welzijn van Nunspeet.

Naast de bekostiging van veel basistaken door de gemeente, is er geregeld behoefte aan aanvullende financiële ondersteuning. Daarmee kunnen we meer mensen mee laten doen en meer projecten van de grond tillen en zo samen met meer vrijwilligers een grotere impact maken voor de inwoners van Nunspeet.

Wilt u bijdragen aan die missie en het belangrijke werk van SWN ondersteunen? Wordt dan vriend van de SWN.

Recente projecten

De meest recente project(en) waar de stichting Vrienden van stichting Welzijn Nunspeet aan bijgedragen heeft.

Over Vrienden van SWN

De stichting vrienden van de stichting Welzijn Nunspeet is opgericht door oud-bestuursleden en directieleden van de SWN en haar voorloper, de SWON (stichting welzijn ouderen nunspeet). Ook nu zijn de bestuursleden van de vrienden van betrokken bij de SWN in zo’n rol. Dit waarborgt de onderlinge verbondenheid van de vrienden van SWN en de SWN zelf.

Het doel van de stichting is om het werk van de SWN te ondersteunen, door het werven en beheren van giften en legaten. Ook het beschikbaar stellen of ontsluiten van netwerken en adviezen behoort tot de doelen van de stichting. Hiermee versterkt de stichting de organisatie en projecten van de SWN.

Dagelijks bestuur

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door

Michiel Westerhoff

voorzitter

Wouter Beerthuis

secretaris

Egbert Ribberink

penningmeester

Liesbeth Borsboom

bestuurslid