Plek voor nieuwe deelnemers bij gespreksgroep ‘De Gedachtengang’

28 februari 2023 | Nieuws

De leden van de gespreksgroep ‘De Gedachtengang’ zijn op zoek naar nieuwe deelnemers! Om de 14 dagen komen zij bij elkaar. Ze hebben allemaal een zeer verschillende achtergrond. De Gedachtengang stemt tot nadenken en biedt haar deelnemers meer kijk op sociale en culturele onderwerpen.

Naast ontmoeting dragen de onderlinge gesprekken ook bij aan zingeving in het bestaan. De leden putten niet alleen uit hun ervaring, maar zij gaan per bijeenkomst op onderzoek uit naar de gekozen onderwerpen. Deze onderwerpen bereiden zij zelf voor. Ook worden er gastsprekers van buitenaf uitgenodigd en zijn er af en toe excursies. Zo blijven zij in verbinding met de actuele ontwikkelingen in de samenleving. Door kennis met elkaar te delen wordt die vermenigvuldigd.

Recent besproken onderwerpen zijn:

  • Nederland door de jaren heen
  • De nieuwe Wet toekomst pensioenen
  • Christian Rozenkruis
  • Asterdorp
  • De asielprocedure
  • Lezing door gezinsrechercheur

Als eerste onderwerpen/activiteiten voor aankomende periode zijn gekozen:

  • Voerman-museum excursie (datum nader te bepalen)
  • 21 april gastspreker spirituele geboorte-elementen
  • Gastspreker Slachtofferhulp (datum nader te bepalen)

U bent van harte welkom om een keer aan te schuiven. Is deze activiteit wat voor u? Dan kunt u zich ook blijvend aanmelden. De eerstvolgende keer staat gepland op 10 maart van 14:00 tot 16:00 uur in de Molijnzaal van de SWN in Veluvine. De verdere data zijn telkens om de 14 dagen: 24 maart, 7 april, 21 april enzovoort.

Kosten zijn 25 euro per half jaar. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Judith Lutgerink tel 0341- 252020 of 06-1958 8331, judith@welzijnnunspeet.nl of met Daniël Postema via daniel@welzijnnunspeet.nl.

Gerelateerde nieuwsberichten

Samenredzaam

Samenredzaam

De overheid kan niet meer voor alles zorgen. De laatste jaren horen we steeds vaker dat mensen zelfstandig en zelfredzaam moeten zijn. Maar niemand kan het alleen. Daarom is er een nieuw woord in de mode: samenredzaam. Het idee hiervan is dat iedereen terug kan vallen...