Vertrouwen behouden

3 maart 2023 | Nieuws

De laatste maanden kan je niet om het nieuws heen van verschillende bedrijven waar grensoverschrijdend gedrag plaats vond. Er waren ‘Metoo’-taferelen in The Voice of Holland, De Wereld Draait Door en NOS-sport. Ernstige zaken die nooit hadden mogen gebeuren, maar wel plaats vonden.  

SWN is een organisatie die het welbevinden van zijn vrijwilligers, deelnemers, medewerkers en stagiaires belangrijk vindt. De organisatie moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen. Via deze weg willen we jullie erop attenderen dat we daarom verschillende maatregelen hebben om hiervoor te zorgen.

Zo is er een gedragscode opgesteld voor al onze (vrijwillige) medewerkers. Ook hebben we een klachtenprocedure die uitgelegd staat op de website en is er een beleid rondom vrijwilligers.

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenst gedrag is elke vorm van gedrag dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of door de omgeving als onacceptabel wordt beschouwd (non-verbaal, verbaal, fysiek of digitaal). U kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie en/of misbruik, discriminatie, agressie en geweld, pesten en uitsluiting of ander norm overschrijdend gedrag zoals diefstal, vandalisme, fraude e.d. Dit soort gedrag wordt niet getolereerd bij de SWN. Helaas kan het toch voorkomen dat dit plaatsvindt. Daarvoor heeft de SWN een vertrouwenscontactpersoon aangewezen.

De vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met ongewenst gedrag. Ook kunt u er terecht met vragen of kwesties die gevoelig liggen. De vertrouwenscontactpersoon binnen de organisatie is Jorine Littel. Voor vragen die u liever niet binnen SWN wilt stellen kunt u zich ook tot onze externe vertrouwenspersoon wenden. Dat is Rinet Brinks, medewerker van ZorgDat Harderwijk.

Gerelateerde nieuwsberichten

Werf een vrijwilliger en ontvang een zomerse prijs

Werf een vrijwilliger en ontvang een zomerse prijs

Ontvang een coole cadeaubon van het plaatselijke IJscafé als je een nieuwe vrijwilliger aanmeldt. In ons bestaande netwerk zijn veel deelnemers en vrijwilligers actief. Zij weten hoe het is om bij Stichting Welzijn Nunspeet actief te zijn. Bij een Welzijnsorganisatie...

Ik ga op reis en neem mee…

Ik ga op reis en neem mee…

Je kent het spelletje misschien wel, ik ga op reis en neem mee. Je probeert zoveel mogelijk onderwerpen te onthouden, wat je allemaal in de koffer meeneemt. Veel nieuwkomers die nu in Nunspeet komen wonen hebben een lange reis achter de rug. Ze zijn gevlucht en konden...

Driestwegkerk schenkt 4500 euro voor nieuwe AMVO-bussen

Driestwegkerk schenkt 4500 euro voor nieuwe AMVO-bussen

Op het plein van de Driestwegkerk wordt ieder jaar op Koningsdag een Oranjemarkt gehouden. Die opbrengst van deze Oranjemarkt wordt uitgereikt aan nationale als internationale doelen. Dinie Zalk, onze trouwe SWN-vrijwilliger, hoorde dat de AMVO-bussen vervangen...