Vertrouwen behouden

3 maart 2023 | Nieuws

De laatste maanden kan je niet om het nieuws heen van verschillende bedrijven waar grensoverschrijdend gedrag plaats vond. Er waren ‘Metoo’-taferelen in The Voice of Holland, De Wereld Draait Door en NOS-sport. Ernstige zaken die nooit hadden mogen gebeuren, maar wel plaats vonden.  

SWN is een organisatie die het welbevinden van zijn vrijwilligers, deelnemers, medewerkers en stagiaires belangrijk vindt. De organisatie moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen. Via deze weg willen we jullie erop attenderen dat we daarom verschillende maatregelen hebben om hiervoor te zorgen.

Zo is er een gedragscode opgesteld voor al onze (vrijwillige) medewerkers. Ook hebben we een klachtenprocedure die uitgelegd staat op de website en is er een beleid rondom vrijwilligers.

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenst gedrag is elke vorm van gedrag dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of door de omgeving als onacceptabel wordt beschouwd (non-verbaal, verbaal, fysiek of digitaal). U kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie en/of misbruik, discriminatie, agressie en geweld, pesten en uitsluiting of ander norm overschrijdend gedrag zoals diefstal, vandalisme, fraude e.d. Dit soort gedrag wordt niet getolereerd bij de SWN. Helaas kan het toch voorkomen dat dit plaatsvindt. Daarvoor heeft de SWN een vertrouwenscontactpersoon aangewezen.

De vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met ongewenst gedrag. Ook kunt u er terecht met vragen of kwesties die gevoelig liggen. De vertrouwenscontactpersoon binnen de organisatie is Jorine Littel. Voor vragen die u liever niet binnen SWN wilt stellen kunt u zich ook tot onze externe vertrouwenspersoon wenden. Dat is Rinet Brinks, medewerker van ZorgDat Harderwijk.

Gerelateerde nieuwsberichten

Weerbaarheidstrainingen binnen het basisonderwijs

Weerbaarheidstrainingen binnen het basisonderwijs

Zoals misschien al bij jullie bekend bieden we vanuit Welzijn Nunspeet al jaren sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen binnen de Gemeente Nunspeet, zowel op basisonderwijs als voortgezet onderwijs, maar ook buitenschools. We hebben hier ruime...

Nunspeetse naaldkunst: Quilten is rustgevend en ontspannend

Nunspeetse naaldkunst: Quilten is rustgevend en ontspannend

Eens in de twee weken komt quiltclub Amice bij elkaar in De Veluvine in Nunspeet. De naam Amice betekent vriend en de dames zijn het erover eens dat ze met elkaar via het quilten ook vriendschap onderhouden. Tijdens het handwerken wordt er met elkaar gepraat en in die...