Vertrouwen behouden

3 maart 2023 | Nieuws

De laatste maanden kan je niet om het nieuws heen van verschillende bedrijven waar grensoverschrijdend gedrag plaats vond. Er waren ‘Metoo’-taferelen in The Voice of Holland, De Wereld Draait Door en NOS-sport. Ernstige zaken die nooit hadden mogen gebeuren, maar wel plaats vonden.  

SWN is een organisatie die het welbevinden van zijn vrijwilligers, deelnemers, medewerkers en stagiaires belangrijk vindt. De organisatie moet een fijne en veilige plek zijn voor iedereen. Via deze weg willen we jullie erop attenderen dat we daarom verschillende maatregelen hebben om hiervoor te zorgen.

Zo is er een gedragscode opgesteld voor al onze (vrijwillige) medewerkers. Ook hebben we een klachtenprocedure die uitgelegd staat op de website en is er een beleid rondom vrijwilligers.

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenst gedrag is elke vorm van gedrag dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst wordt ervaren en/of door de omgeving als onacceptabel wordt beschouwd (non-verbaal, verbaal, fysiek of digitaal). U kunt hierbij denken aan (seksuele) intimidatie en/of misbruik, discriminatie, agressie en geweld, pesten en uitsluiting of ander norm overschrijdend gedrag zoals diefstal, vandalisme, fraude e.d. Dit soort gedrag wordt niet getolereerd bij de SWN. Helaas kan het toch voorkomen dat dit plaatsvindt. Daarvoor heeft de SWN een vertrouwenscontactpersoon aangewezen.

De vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met ongewenst gedrag. Ook kunt u er terecht met vragen of kwesties die gevoelig liggen. De vertrouwenscontactpersoon binnen de organisatie is Jorine Littel. Voor vragen die u liever niet binnen SWN wilt stellen kunt u zich ook tot onze externe vertrouwenspersoon wenden. Dat is Rinet Brinks, medewerker van ZorgDat Harderwijk.

Gerelateerde nieuwsberichten

(Foto)verslag opening elektrische AMVO-bussen

(Foto)verslag opening elektrische AMVO-bussen

Stichting Welzijn Nunspeet staat voor 'waardevol verbinden'. Dat doen we vandaag heel letterlijk; we verbinden de bussen van ouderenvervoer met het elektrisch netwerk. Een verbinding die heel waardevol is voor het klimaat. Wat nog een mooie bijkomstigheid is, is dat...

Waar gaan jouw stekels van overeind staan?

Waar gaan jouw stekels van overeind staan?

Van 20 t/m 26 november was de 'week tegen kindermishandeling'. Tijdens deze week hebben meerdere organisaties, die betrokken zijn bij de jeugdigen en jongeren in Nunspeet, actiegevoerd en deelden een stekelige plant uit in Nunspeet.   Deze actie was er om meer...

Fotoverslag jongerenbezoek aan Bakker Piet in Elspeet

Fotoverslag jongerenbezoek aan Bakker Piet in Elspeet

Woensdag 22 november zijn de jongerenwerkers op bezoek geweest bij Bakker Piet in Elspeet. Hier hebben de jeugdigen zelf broodjes mogen ontwerpen, versieren en bakken. Terwijl de broodjes aan het bakken waren, kregen we allemaal een rondleiding door de bakker. Het was...