De energietoeslag is versoepeld

2 mei 2023 | Nieuws

Vanwege de huidige hoge energiekosten is er voor mensen met een laag inkomen de energietoeslag. De gemeente Nunspeet heeft besloten de energietoeslag 2022 met terugwerkende kracht te verhogen naar 130% van het sociaal minimum.

Zie onderstaande tabel met inkomen en hoogte van de toeslag voor 2022. De energietoeslag voor 2022 kunt u tot 30 juni 2023 aanvragen.

De inkomensgrenzen tot 130% van de geldende bijstandsnorm:

Inkomensgrenzen* 2022 Inkomen tot 120% van het sociaal minimum Inkomen van 120% tot 130% van het sociaal minimum
Hoogte energietoeslag €1.800 €900
Alleenstaande €1.256,07 €1.360,75
Alleenstaande ouder €1.256,07 €1.360,75
Gehuwden/samenwonenden €1.794,40 €1.943,93
Alleenstaande (gepensioneerd) €1.397,27 €1.513,71
Gehuwden/samenwonenden (gepensioneerd) €1.892,81 €2.050,55

*Dit betreft het netto-maandinkomen zonder vakantietoeslag.

Bent u een kostendeler?
De energietoeslag wordt eenmalig per huishouden verstrekt.

Hoe hoog is de toeslag?
– Tot 120% van het sociaal minimum €1800,-
– Tot 130% van het sociaal minimum €900,-

Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op energietoeslag van de gemeente als u:

  • 18 jaar of ouder bent en een zelfstandige huishouding voert;
  • In de gemeente Nunspeet woont;
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • Een laag inkomen heeft (maximaal 130% van het sociaal minimum). Dit is een inkomen dat niet hoger is dan voor uw situatie geldende bedrag per maand.

U heeft GEEN recht op energietoeslag als u:

  • Geen zelfstandige huishouding voert;
  • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

De energietoeslag telt NIET mee als inkomen bij een uitkering of bij toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Hulp nodig met het aanvragen of twijfelt u of u recht heeft op energietoeslag?
Kom langs bij het Financieel Trefpunt, iedere donderdagochtend tijdens het inloopspreekuur van 10 uur tot 12 uur, in de bibliotheek in de Veluvine in Nunspeet. Of bel Daniël Postema van Stichting Welzijn Nunspeet voor informatie telefoonnummer 0341-252020.

Gerelateerde nieuwsberichten

(Foto)verslag opening elektrische AMVO-bussen

(Foto)verslag opening elektrische AMVO-bussen

Stichting Welzijn Nunspeet staat voor 'waardevol verbinden'. Dat doen we vandaag heel letterlijk; we verbinden de bussen van ouderenvervoer met het elektrisch netwerk. Een verbinding die heel waardevol is voor het klimaat. Wat nog een mooie bijkomstigheid is, is dat...

Waar gaan jouw stekels van overeind staan?

Waar gaan jouw stekels van overeind staan?

Van 20 t/m 26 november was de 'week tegen kindermishandeling'. Tijdens deze week hebben meerdere organisaties, die betrokken zijn bij de jeugdigen en jongeren in Nunspeet, actiegevoerd en deelden een stekelige plant uit in Nunspeet.   Deze actie was er om meer...

Fotoverslag jongerenbezoek aan Bakker Piet in Elspeet

Fotoverslag jongerenbezoek aan Bakker Piet in Elspeet

Woensdag 22 november zijn de jongerenwerkers op bezoek geweest bij Bakker Piet in Elspeet. Hier hebben de jeugdigen zelf broodjes mogen ontwerpen, versieren en bakken. Terwijl de broodjes aan het bakken waren, kregen we allemaal een rondleiding door de bakker. Het was...