Stichting Welzijn Nunspeet wil dienstbaar zijn aan jong en oud(er)

14 maart 2023 | Nieuws

Stichting Welzijn Nunspeet is geworteld in de Nunspeetse samenleving en is een stichting die vooral preventief tot steun wil zijn voor jong en oud. Zo omschrijft directeur Egbert Ribberink samenvattend het werk van de SWN waar hij sinds 2021 de leiding heeft. Geboren en getogen in Apeldoorn heeft hij meerdere studies voltooid, zoals civiele techniek, ontwikkelings- en cultuursociologie. Egbert Ribberink: “Ik had altijd veel plezier in het studeren. Daarnaast ben ik met name werkzaam geweest bij christelijke non-profitorganisaties als leidinggevende. De laatste baan was als manager in de jeugdzorg bij Timon, waar ik te maken had met 31 gemeentes in de regio. Daar haalde ik te weinig voldoening uit. Enkele jaren geleden verhuisden we al naar Nunspeet en toen ik hoorde dat deze baan vrij kwam leek me dat een mooie kans. Dat het hier om één gemeente ging en er directer met een kleiner team gewerkt kon worden sprak me aan. En vooral ook omdat binnen deze organisatie preventie het centrale thema is en dus gewerkt wordt aan het voorkomen van zorg. Dat trekt mij meer dan de jeugdzorg.”

Hij vervolgt: “Met ons werk binnen de stichting willen we juist voorkomen dat mensen in de zorg belanden of dat zorg te laat wordt ingezet. Dit geldt zowel voor het jongerenwerk als voor het ouderen werk. Je wilt werken aan een gezonde levensstijl en een gezonde samenhang en daar zet je op in om dat te versterken. Omdat het hier om één gemeente gaat denk ik meer grip op het geheel te kunnen houden. Een goede samenwerking met alle betrokken partijen vind ik daarbij van essentieel belang, zowel met de betreffende ambtenaren bij de gemeente als met collega welzijnsorganisaties. Binnen de SWN hebben we een goede afspiegeling van de Nunspeetse samenleving in de breedte. Wij werken niet voor een specifieke achterban maar voor de hele gemeenschap”.

Nieuwe AMVO-bussen

Het werk van de Stichting Welzijn Nunspeet is breed omvattend en kent talloze onderdelen. De inzet van de Amvo bussen is daar zeker eentje van. Deze dienst aan ouderen is uniek in Nunspeet en functioneert al meer dan veertig jaar en is erg belangrijk. Het vult een gat op tussen het openbaar vervoer en het regio taxivervoer. Egbert Ribberink: “Er is wel een moeilijke periode geweest omdat de AMVO verlieslijdend is. Met extra fondswerving en een forse bijdrage vanuit de gemeente konden de bussen blijven rijden. Wel kregen we te maken met steeds hogere onderhoudskosten en het is zelfs voorgekomen dat alle bussen voor onderhoud of reparaties niet beschikbaar waren. Fijn is het dan ook te kunnen melden dat we deze zomer twee nieuwe elektrische bussen kunnen aanschaffen. Dit dankzij de inzet van enkele actieve vrijwilligers, met wie we maar liefst meer dan €100.000 hebben binnengehaald via acties en bij ondernemers. Met een flinke aanvulling van de gemeente is de aanschaf nu mogelijk, daar zijn we natuurlijk superblij mee.”

Aandacht voor jongeren

De aandacht en steun van de SWN richt zich zeker niet alleen op de oudere inwoners. Voor de jeugd waar weinig voor was heeft de stichting verschillende inlopen gestart. Egbert: “Er was een groep die overlast gaf. Er was voor hen eigenlijk geen beschikbare plek. Voor hen hebben wij, in samenwerking met Straathoekwerk, de deur opengezet. Wij hebben de ruimte, de Garage genaamd en wij hebben professionals als jongerenwerkers. Straathoekwerk kan jongeren van de straat dan vertellen dat ze bij ons terecht kunnen. Voorop staat dat we er voor ze zijn hier. Ze zijn vaak weggestuurd, hier mogen ze zichzelf zijn en worden door ons gezien. Het aantal jongeren dat hier komt varieert sterk, de ene keer zijn het twintig of meer, een ander moment slechts een paar. Door te komen ontstaan contacten en krijgen we meer zicht op wat hen bezighoudt en waar we mee zouden kunnen helpen. Binnen onze stichting hebben we vier professionele jongerenwerkers. In ‘de Garage’ hebben ze gelegenheid zich te vermaken met muziek luisteren, een poolbiljart, Playstation of tafeltennis, maar ook kunnen ze met elkaar of de jongerenwerkers in gesprek gaan. Zo proberen we ze te ondersteunen en helpen in hun ontwikkeling. Hierbij is goed contact van onze jongerenwerkers met de school ook belangrijk. Het resultaat is niet altijd duidelijk zichtbaar, maar je hoopt een bijdrage te leveren en problemen te helpen voorkomen. Het feit dat de jongeren telkens terugkomen is een teken dat ze hier dus toch iets vinden in wat wij ze bieden.”

Diverse activiteiten

Ook burgerinitiatieven hebben bij de Stichting Welzijn een plek. Zo wordt door een paar vrijwilligers fietslessen gegeven aan mensen die inburgeren en nu ook recent aan een aantal mensen uit Oekraïne. Voor de SWN zijn deze burgerinitiatieven erg waardevol, op die manier kan deze hulp ook gecontinueerd worden met facilitaire ondersteuning. Ook wordt veel gedaan aan bewegen door ouderen, in de sporthal zoals zit-fit, dynamic tennis, Zumba en meer. Op de website is veel informatie te vinden over allerlei mogelijkheden.

Preventief ouderenbezoek

Graag vestigt Egbert Ribberink nog de aandacht op het ouderenbezoek. “Dat doen we preventief. Alle ouderen van 75+ krijgen een uitnodiging voor een preventief bezoek, door vrijwilligers vanuit Het Venster of van ons. We maken het liefst eerst een afspraak, maar soms gaan we er ook gewoon op af om een vragenlijst door te nemen. Daarmee krijgen we een beeld van wat er nodig kan zijn en kunnen we ze daarin adviseren. Ouderen die al bij ons bekend zijn worden daarna regelmatig bezocht door een van de professionele ouderenadvsieurs zodat we een vinger aan de pols kunnen houden. Er kan van alles zijn waardoor het ouder worden lastig wordt en met wat hulp kan worden verlicht.”

Over SWN

Als zelfstandige organisatie werkt de Stichting Welzijn Nunspeet onafhankelijk met een bestuur en directeur. Er zijn dertien medewerkers in dienst. Wel wordt men grotendeels gefinancierd door de gemeente, maar daarnaast zijn ook andere financiers betrokken, waaronder het Oranjefonds. Het gesprek met de ‘nieuwe’ directeur Egbert Ribberink gaat nog even door, maar om alle activiteiten van de stichting te beschrijven is meer ruimte nodig. Wie nog meer informatie wil kan verder klikken op deze website of andere nieuws- of activiteiten bekijken.

Dit artikel stond begin maart in de Veluwe Courant en is geschreven door Albert Goeree. De foto is genomen door Maarten van der Biezen van Hollandluchtfoto.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 6, 7 & 8

Weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 6, 7 & 8

Zoals misschien al bij u bekend bieden we vanuit Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) al jaren sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen binnen de Gemeente Nunspeet, zowel op basisonderwijs als voortgezet onderwijs, maar ook buitenschools. We hebben hier...

Coalitie tegen eenzaamheid

Coalitie tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een wijdverspreid probleem; 38 procent van de inwoners in gemeente Nunspeet ervaart gevoelens van eenzaamheid. Dit percentage komt overeen met het landelijk beeld. Noah vertelt: "In september 2023 zijn wij gestart met het signaalpunt Nunspeet voor...

Terugblik: Girls United

Terugblik: Girls United

“Het was te gezellig”, volgens Hannah. Ook Lynn kon geen tips benoemen, ze zei: “Het is perfect”. Op dinsdag 7 mei 2024 was er wederom een geslaagde editie van het Girls United Nunspeet event gehad. We organiseerden een middag met activiteiten voor meiden van 10-14...